icon-posta

Telefon: 515 271 206

Email: lechovice@volny.cz

Adresa: Lechovice 32, 671 63 Lechovice

IČO: 00637424

DIČ: CZ00637424

OBECNÍ ÚŘAD LECHOVICE – INFORMACE K SOUČÁSNÉ SITUACI

Vláda České republiky s  účinností ode dne 16.3.2020 od 00:00 do dne 24.3.2020 do 6:00 zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkami (zaměstnání, podnikání, nezbytné nákupy zajišťující základní životní potřeby a cesty za rodinou, cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cesty do zařízení veterinární péče, pobyt v přírodě či parcích, pohřby)

Nákupy zajišťující základní životní potřeby

Prosíme zejména starší občany Lechovic, aby pokud potřebují nakoupit potraviny, léky či drogérii apod. nakupovali jim rodinní příslušníci. Pokud nemá starší občan Lechovic tuto možnost, může napsat či zavolat na Obecní úřad Lechovice (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 515 271 206 či 731 170 210) a pomocí dobrovolníků mu bude nákup dovezen přímo domů.

 

Procházky či dětská hřiště

Zároveň prosíme občany, aby dodržovali základní hygienické návyky. Pokud budete chodit na procházky či venčit pejsky, čiňte tak samostatně nebo s rodinným příslušníkem, nedružte se do skupin. Pokud budou maminky chodit s dětmi na dětská hřiště, prosíme také, aby dodržovaly základní hygienu, nicméně doporučujeme po dobu od 16.3.2020 do 24.3.2020 raději využívat vlastní zahrádky, kde se nesejde více lidí, tak jako tomu je na dětských hřištích.

Úřední hodiny

Úřední hodiny na Obecním úřadě v Lechovicích budou z nařízení vlády zkráceny. Budou tedy v pondělí od 8:00 do 11:00 a ve středu od 13:00 do 16:00. Nicméně upřednostňujeme nahrazení osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 515 271 206)

Prosba

Prosíme naše občany o minimální pohyb, dodržování základních hygienických pravidel. Pevně věříme, že pokud se budeme chovat zodpovědně a ohleduplně jeden k druhému, podaří se nám tuto situaci zvládnout. Pomáhejme si navzájem a zejména našim starším občanům, kteří jsou tou nejrizikovější skupinou. Každý z nás máme v rodině ať již rodiče, prarodiče nebo jiné příbuzné staršího věku mysleme zejména na ně.

Z nařízení vlády ČR - zákaz konání akcí na 100 osob od 10.3.2020 od 18:00 do odvolání.

Plakát masopust

Z nařízení vlády ČR bude od středy 11.3.2020 uzavřena Základní škola Prosiměřice a Základní škola Práče steně jako ostatní školy v ČR a to až do odvolání.

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Lechovice 32, 671 63 Lechovice

 

Vážení spoluobčané,

ve druhém pololetí roku 2019 jsme uvedli do provozu novou čistírnu odpadních vod v Lechovicích (dále jen ČOV). Tato ČOV byla postavena v celkovém nákladu 47.128.774,- Kč a na stavbu byla získaná dotace ve výši 24.693.919,- Kč.

S uvedením nové ČOV do provozu vyvstaly některé problémy, které se týkají nás všech, zbytečně prodražuji provoz ČOV a s tím spojené náklady se budou odrážet do cen stočného pro všechny občany. Jako provozovatel se na Vás obracíme o pomoc v řešení těchto nastalých skutečností.

1) Při provozování ČOV bylo zjištěno, že do splaškové kanalizace se dostávají mechanické nečistoty, která tam nepatří. Jedná se zejména o vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky, úklidové potřeby (hadry). Tyto potřeby v žádném případě nepatří do splaškové kanalizace a jejich vhazováním dochází k ucpávání čerpadel a k jejím poruchám. Potřebné opravy se pak promítnou do nákladů a spotřebu elektrické energie, které se dále promítnou i do cen stočného. Žádáme Vás tímto, aby jste uvedené potřeby nevhazovali do splaškové kanalizace a tím nám pomohli k bezproblémovému provozu nové ČOV.

2) Dalším a větším problémem, který byl zjištěn po spuštění nové ČOV do provozu, je napojení dešťových vod z nemovitostí a staveb do splaškové kanalizace. Celý kanalizační řad je projektován jako oddílná splašková kanalizace a v žádném případě nesmí sloužit pro odvod dešťových vod!

V prosinci roku 2019 došlo při deštích ve dnech 21.12 – 22.12. ke zvýšení nátoku na ČOV v takové intenzitě, že došlo k vyplavení některých domů v Lechovicích a k výplachu celé ČOV. Během těchto dnů nateklo na ČOV 21.12. – 546 m3 a 22.12. – 345 m3, i když normální denní nátok je cca 170 m3. Při takových nátocích na ČOV dochází k tomu, že celý čistící systém se zhroutí a trvá několik dní, než dojde k obnovení čistící funkce ČOV. Samozřejmě jsou s tímto problémem spojené zvýšené náklady na provoz a tyto náklady se opět promítnou do cen stočného pro všechny občany a to i pro ty občany, kteří se chovají řádně a do kanalizace vypouštějí pouze splaškové vody.

Tímto chceme upozornit všechny občany na tento problém. Pokud je z nemovitosti do splaškové kanalizace svedena i dešťová voda, dochází k přestupku na základě vodního zákona a příslušný správní orgán může udělit pokutu až do výše 50.000,- Kč. Požadujeme tímto občany, kteří vědí, že do splaškové kanalizace mají svedeny i dešťové vody, aby došlo z jejich strany k nápravě a uvedli napojení své nemovitosti do souladu se zákonem a provedli odpojení dešťových vod do splaškové kanalizace. Pro nápravu stanovujeme datum do 31.5.2020!

Po tomto termínu dojde ke kontrole napojení jednotlivých nemovitostí, a pokud bude zjištěno neoprávněné vypouštění dešťových vod do splaškové kanalizace, bude vlastník nemovitosti ohlášen příslušnému správnímu orgánu.

Upozorňujeme, že kontrolu napojení je možné provést i bez přítomnosti vlastníka nemovitosti speciálními technologiemi.

Svým kladným přístupem k řešení těmto problémům nám usnadníte provozování nové ČOV a pomůžete nám ušetřit náklady na provozování a tím pádem můžete ovlivnit i cenu stočného pro nás všechny.

                                                                                                                                        Juráček Josef

                                                                                                                                       jednatel svazku

Vaše obec - mobilní aplikace

logo

logo

vase cesty k bezpeci

banner klesti

erb
Obec Lechovice

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

© 2020 Obec Lechovice

Prohlášení o přístupnosti

CMS by Joomla!