Vzhledem k tomu, že zhotovitel nestihne v kalendářním roce 2022 uvést silnici I/53, v úseku Lechovice - bantická křižovatka, do předčasného užívání. Dojde k prodloužení doby trvání objízdných tras od 11. 12. 2022 do 30. 04. 2023.

Vaše obec - mobilní aplikace

logo

logo

vase cesty k bezpeci

banner klesti

erb
Obec Lechovice