Ikona kontakty

Telefon: 515 271 206

Email: lechovice@volny.cz

Adresa: Lechovice 32, 671 63 Lechovice

IČO: 00637424

DIČ: CZ00637424

Kalendář kulturních akcí

duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Lechovice 32, 671 63 Lechovice

 

Vážení spoluobčané,

ve druhém pololetí roku 2019 jsme uvedli do provozu novou čistírnu odpadních vod v Lechovicích (dále jen ČOV). Tato ČOV byla postavena v celkovém nákladu 47.128.774,- Kč a na stavbu byla získaná dotace ve výši 24.693.919,- Kč.

S uvedením nové ČOV do provozu vyvstaly některé problémy, které se týkají nás všech, zbytečně prodražuji provoz ČOV a s tím spojené náklady se budou odrážet do cen stočného pro všechny občany. Jako provozovatel se na Vás obracíme o pomoc v řešení těchto nastalých skutečností.

1) Při provozování ČOV bylo zjištěno, že do splaškové kanalizace se dostávají mechanické nečistoty, která tam nepatří. Jedná se zejména o vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky, úklidové potřeby (hadry). Tyto potřeby v žádném případě nepatří do splaškové kanalizace a jejich vhazováním dochází k ucpávání čerpadel a k jejím poruchám. Potřebné opravy se pak promítnou do nákladů a spotřebu elektrické energie, které se dále promítnou i do cen stočného. Žádáme Vás tímto, aby jste uvedené potřeby nevhazovali do splaškové kanalizace a tím nám pomohli k bezproblémovému provozu nové ČOV.

2) Dalším a větším problémem, který byl zjištěn po spuštění nové ČOV do provozu, je napojení dešťových vod z nemovitostí a staveb do splaškové kanalizace. Celý kanalizační řad je projektován jako oddílná splašková kanalizace a v žádném případě nesmí sloužit pro odvod dešťových vod!

V prosinci roku 2019 došlo při deštích ve dnech 21.12 – 22.12. ke zvýšení nátoku na ČOV v takové intenzitě, že došlo k vyplavení některých domů v Lechovicích a k výplachu celé ČOV. Během těchto dnů nateklo na ČOV 21.12. – 546 m3 a 22.12. – 345 m3, i když normální denní nátok je cca 170 m3. Při takových nátocích na ČOV dochází k tomu, že celý čistící systém se zhroutí a trvá několik dní, než dojde k obnovení čistící funkce ČOV. Samozřejmě jsou s tímto problémem spojené zvýšené náklady na provoz a tyto náklady se opět promítnou do cen stočného pro všechny občany a to i pro ty občany, kteří se chovají řádně a do kanalizace vypouštějí pouze splaškové vody.

Tímto chceme upozornit všechny občany na tento problém. Pokud je z nemovitosti do splaškové kanalizace svedena i dešťová voda, dochází k přestupku na základě vodního zákona a příslušný správní orgán může udělit pokutu až do výše 50.000,- Kč. Požadujeme tímto občany, kteří vědí, že do splaškové kanalizace mají svedeny i dešťové vody, aby došlo z jejich strany k nápravě a uvedli napojení své nemovitosti do souladu se zákonem a provedli odpojení dešťových vod do splaškové kanalizace. Pro nápravu stanovujeme datum do 31.5.2020!

Po tomto termínu dojde ke kontrole napojení jednotlivých nemovitostí, a pokud bude zjištěno neoprávněné vypouštění dešťových vod do splaškové kanalizace, bude vlastník nemovitosti ohlášen příslušnému správnímu orgánu.

Upozorňujeme, že kontrolu napojení je možné provést i bez přítomnosti vlastníka nemovitosti speciálními technologiemi.

Svým kladným přístupem k řešení těmto problémům nám usnadníte provozování nové ČOV a pomůžete nám ušetřit náklady na provozování a tím pádem můžete ovlivnit i cenu stočného pro nás všechny.

                                                                                                                                        Juráček Josef

                                                                                                                                       jednatel svazku

Vaše obec - mobilní aplikace

Czechpoint

Krizport Fire Brno

Krizport - Vaše cesty k bezpečí

Pálení klestí

Znak obce Lechovice
Obec Lechovice