INFORMACE o počtu a sídlech volebních okrsků pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. a 6. října 2018
Vyvěšeno:
20.8.2018

Z důvodu čerpání řádné dovolené bude kancelář obecního úřadu Lechovice od 15.8.2018 do 24.8.2018 UZAVŘENA.
Vyvěšeno:
14.8.2018

ROZHODNUTÍ, Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I. třídy, Bantice - Práče - oprava povrchu
Vyvěšeno:
7.8.2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. a 6. října 2018
Vyvěšeno:
3.8.2018

UPOZORNĚNÍ !!! Policie České republiky informuje a upozorňuje občany
Vyvěšeno:
3.8.2018

Stanovení počtu volebních obvodů
Vyvěšeno:
13.7.2018

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Oznámení o zamýšleném převodu
Vyvěšeno:
12.6.2018

Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa
Vyvěšeno:
16.4.2018

Termíny svozu nebezpečného odpadu v obci Lechovice JARO 2018 - 25. 5. 2018 PODZIM 2018 - 23. 11. 2018
Vyvěšeno:
20.2.2018

Oznámení o zveřejňovaných dokumentech Obec Lechovice
Vyvěšeno:
10.7.2017

Povinně zveřejňované dokumenty Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Lechovice 32
Vyvěšeno:
1.3.2017

Povinně zveřejňované dokumenty VAK Znojemsko
Vyvěšeno:
1.3.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových- seznam nemovitostí, u nichž není zapsána v katastru nemovitostí osoba, vlastník nebo jiný oprávněný dostatečně určitě.
Vyvěšeno:
23.10.2014

Kompletní úřední deska

-