Pozvánka na zasedání ZO dne 13.12.2017 v 16.30 hod
Vyvěšeno:
6.12.2017

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Vyvěšeno:
2.12.2017

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vyvěšeno:
28.11.2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vyvěšeno:
13.11.2017

Oznámení o zveřejňovaných dokumentech
Vyvěšeno:
10.7.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových- seznam nemovitostí, u nichž není zapsána v katastru nemovitostí osoba, vlastník nebo jiný oprávněný dostatečně určitě.
Vyvěšeno:
23.10.2014

Kompletní úřední deska

-