STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Oznámení o zamýšleném převodu
Vyvěšeno:
18.4.2018

Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa
Vyvěšeno:
16.4.2018

Zápis dětí do mateřské školy Práče na školní rok 2018/2019 dne 9.5.2018 od 8,00 hod do 12,00 hod v 2. třídě Sluníčko
Vyvěšeno:
8.3.2018

Termíny svozu nebezpečného odpadu v obci Lechovice JARO 2018 - 25. 5. 2018 PODZIM 2018 - 23. 11. 2018
Vyvěšeno:
20.2.2018

Česká republika - Státní pozemkový úřad Oznámení o zamýšleném převodu
Vyvěšeno:
25.1.2018

Oznámení o zveřejňovaných dokumentech Obec Lechovice
Vyvěšeno:
10.7.2017

Povinně zveřejňované dokumenty Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Lechovice 32
Vyvěšeno:
1.3.2017

Povinně zveřejňované dokumenty VAK Znojemsko
Vyvěšeno:
1.3.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových- seznam nemovitostí, u nichž není zapsána v katastru nemovitostí osoba, vlastník nebo jiný oprávněný dostatečně určitě.
Vyvěšeno:
23.10.2014

Kompletní úřední deska

-