Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Lechovice dne 25.2.2019 v 17,00 hod
Vyvěšeno:
15.2.2019

Oznámení o záměru obce o výpůjčce
Vyvěšeno:
5.2.2019

Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa
Vyvěšeno:
16.4.2018

Povinně zveřejňované dokumenty Obec Lechovice
Vyvěšeno:
10.7.2017

Povinně zveřejňované dokumenty Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Lechovice 32
Vyvěšeno:
1.3.2017

Povinně zveřejňované dokumenty VAK Znojemsko
Vyvěšeno:
1.3.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových- seznam nemovitostí, u nichž není zapsána v katastru nemovitostí osoba, vlastník nebo jiný oprávněný dostatečně určitě.
Vyvěšeno:
23.10.2014

Kompletní úřední deska

-