OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Vyvěšeno:
2.10.2018

Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa
Vyvěšeno:
16.4.2018

Termíny svozu nebezpečného odpadu v obci Lechovice JARO 2018 - 25. 5. 2018 PODZIM 2018 - 23. 11. 2018
Vyvěšeno:
20.2.2018

Povinně zveřejňované dokumenty Obec Lechovice
Vyvěšeno:
10.7.2017

Povinně zveřejňované dokumenty Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Lechovice 32
Vyvěšeno:
1.3.2017

Povinně zveřejňované dokumenty VAK Znojemsko
Vyvěšeno:
1.3.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových- seznam nemovitostí, u nichž není zapsána v katastru nemovitostí osoba, vlastník nebo jiný oprávněný dostatečně určitě.
Vyvěšeno:
23.10.2014

Kompletní úřední deska

-