Úřední deska (stav ke dni 22.06.2018)
Hledat text:
Kategorie:
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
10.7.2017 NEVER Oznámení o zveřejňovaných dokumentech Obec Lechovice
1.3.2017 NEVER Povinně zveřejňované dokumenty VAK Znojemsko
1.3.2017 NEVER Povinně zveřejňované dokumenty Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Lechovice 32
Oznámení
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
19.6.2018 27.6.2018 Pozvánka za zasedání ZO konané dne 27.6.2018
12.6.2018 12.9.2018 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Oznámení o zamýšleném převodu
8.6.2018 25.6.2018 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
5.6.2018 27.6.2018 Návrh závěrečného účtu obce Lechovice 2017
18.4.2018 18.7.2018 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Oznámení o zamýšleném převodu
16.4.2018 16.6.2019 Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa
20.2.2018 26.11.2018 Termíny svozu nebezpečného odpadu v obci Lechovice JARO 2018 - 25. 5. 2018 PODZIM 2018 - 23. 11. 2018
23.10.2014 NEVER Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových- seznam nemovitostí, u nichž není zapsána v katastru nemovitostí osoba, vlastník nebo jiný oprávněný dostatečně určitě.

Stará úřední deska